Oferta

Spływ kajakowy rzekami Roztocza

Inne Inne Wycieczka objazdowa
Transport:Własny, Inny
Wyżywienie:We własnym zakresie
Zakwaterowanie:Camping/pole namiotowe
Wyposażenie:
    Brak informacji
Symbol oferty:134/5727
Pobierz ofertę:pdf word Touroperator:musisz się zalogować
Cena podstawowa:
Pakiet świadczeń (wg opisu) 

Zobacz inne oferty z:

świadczenia

Transport uczestników, bagażu i sprzętu pływającego zamówionego na starty i mety etapów spływu. Opiekę przewodnicką i instruktorów kajakarstwa (przodowników). Serwis kajakowy na trasie wodnej i bazie spływu. Transport kajaków i osób w wypadku awarii lub niedyspozycji na trasie poszczególnych etapów spływu. Opłatę pola namiotowego na bazie w Zwierzyńcu. Wyżywienie we własnym zakresie, organizator zapewnia możliwość korzystania z wody pitnej na bazie. Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia za odpłatnością w restauracjach lub pensjonatach w Zwierzyńcu. Ogólnodostępny sprzęt biwakowy (zadaszenia, stoły, ławki, grill, kuchenka, TV, radio, itp.) Punkt pomocy medyczno – sanitarnej na trasie spływu (ratownik, pielęgniarka lub lekarz spływu). Specjalistyczne wydawnictwa o trasie spływu i mapki etapów spływu. Okolicznościowy znaczek spływu, potwierdzenia stemplem spływu i punkty na odznaki kajakarskie. Pamiątkową koszulkę spływu. Nagrody, dyplomy i puchary dla zwycięzców w konkursach i klasyfikacji ogólnej. Przewodnika turystycznego i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów muzealnych. Inne atrakcje.

OPIS

11.08.2018 (sobota)
18.00 zjazd uczestników (pole namiotowe nad zalewem Rudka, akredytacja,
zakwaterowanie (dla chętnych za odpłatnością w pensjonacie i kwaterach agroturystycznych),
(20.00) kolacja integracyjna (pole namiotowe)

12.08.2018 (niedziela)
Wyjazd na spływ do m.Ruda Żurawiecka (autokar lub busy - 65 km)
- Spływ kajakowy Sołokiją (Ruda Żurawiecka- Teniatyska) - 18 km
- przejazd do Zwierzyńca (autokar lub busy - 65 km)
(w trakcie przejazdu zwiedzanie mauzoleum obozu zagłady w Bełżcu)

13.08.2018 (poniedziałek)
Wyjazd na spływ do m.Borowe Młyny (autokar lub busy - 40 km)
- Spływ kajakowy Tanwią (Borowe Młyny-Borowiec-Osuchy) - 25 km
- przejazd do Zwierzyńca (autokar lub busy - 30 km)
- w trakcie przejazdu zwiedzanie największego w Polsce cmentarza partyzanckiego w m.Osuchy.

14.08.2018 (wtorek)
Wyjazd na spływ do m.Osuchy (autokar lub busy - 30 km)
- Spływ kajakowy Tanwią (Osuchy-Pisklaki-Króle) - 27 km
- przejazd do Zwierzyńca (autokar lub busy - 45 km)

15.08.2018 (środa)
Wyjazd na spływ do m.Króle (autokar lub busy - 45 km)
- Spływ kajakowy Tanwią (Króle-Wólka Biska-Łazory-Harasiuki) - 28 km
- przejazd do Zwierzyńca (autokar lub busy - 50 km)

16.08.2018 (czwartek)
Wyjazd na wycieczkę autokarową do Zamościa i Krasnobrodu
- Wycieczka - przejazd do Zamościa (35 km)
- zwiedzanie zabytków Zamościa m.in. Rynek Wielki, zabytkowe
kamienice ormiańskie, mury obronne, katedra, bramy, nadszaniec,
rotunda, park miejski i inne
- przejazd do Krasnobrodu (35 km)
- zwiedzanie okolic Krasnobrodu: kaplice -Na wodzie” i cudowne
źródełko, Sanktuarium M.B.Krasnobrodzkiej, punkt widokowy
przy kamieniołomach, kaplica św. Rocha i inne
- przejazd do Zwierzyńca (25 km)

17.08.2018 (piątek)
Wyjazd na spływ do m.Hutki (autokar lub busy - 15 km)
- Spływ Wieprzem (Hutki-Guciów-przejazd-Obrocz-Zwierzyniec) -20 km
- przejazd do Zwierzyńca (autokar lub busy - 5 km)

18.08.2018 (sobota)
Start na etap spływu z bazy
- Spływ kajakowy Wieprzem (Zwierzyniec-Wywłoczka-Szczebrzeszyn) - 20 km
- przejazd do Zwierzyńca (autokar lub busy - 15 km)

19.08.2018 (niedziela)
Wyjazd na spływ do m.Szczebrzeszyn (autokar lub busy - 15 km)
- Spływ kajakowy Wieprzem (Szczebrzeszyn-Klemensów-Nielisz) - 21 km
- przejazd do Zwierzyńca (autokar lub busy - 25 km)
- uroczyste zakończenie spływu, wręczenie nagród i dyplomów
Przepłyniemy szlakami wodnymi Sołokiji, Tanwi i Wieprza ok. 160 km.

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści - kajakarze indywidualni, grupy klubowe oraz grupy
młodzieży szkolnej pod opieką wychowawców lub dorosłych.
2. Spływ jest imprezą o średnim stopniu trudności (wg. skali PZKaj: trudności - ZW B, uciążliwości - U II)
3. Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kajakowej (zaświadczenie
lekarskie lub oświadczenie uczestnika).
4. Uczestnicy przed rozpoczęciem imprezy zobowiazani są dostarczyć do biura spływu wypełnione karty uczestnictwa.
Rodzice lub opiekunowie (w tym opiekunowie grup młodzieżowych) zobowiązani są dostarczyć dokument przyjęcia
odpowiedzialności za niepełnoletnich.
5. W trakcie imprezy odbędą się różne formy rywalizacji (konkursy, zawody, obserwacje na trasie) wliczane do ogólnego
współzawodnictwa indywidualnego i drużynowego.
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną) oraz
kartę pływacką. Osoby nie umiejące pływać mogą płynąć tylko w osadzie z osobą posiadającą te umiejętności.
7. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzyma ubezpieczenie NNW w wys. 3 000 zł (organizator zaleca dodatkowe
indywidualne ubezpieczenie się uczestników w zakresie NNW, KL, itp.)
8. Uczestnik obowiązkowo powinien posiadać własny namiot, śpiwór , karimatę i odpowiednie do pogody ubranie.
9. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie na polu namiotowym. Istnieje ograniczona możliwość zakwaterowania w
warunkach hotelowych na bazie Pensjonatu PHU -RELAKS” oraz w kwaterach agroturystycznych za dodatkową
odpłatnością.
10. Grupy klubowe i młodzieżowe oraz turyści indywidualni powinni posiadać własne apteczki medyczne i techniczne.
11. Dokonanie wpłaty składki i dostarczenie podpisanej karty uczestnictwa jest zarazem traktowane jako akceptacja
postanowień regulaminu spływu.
12. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania karty turysty, zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz ogólnych
zasad kulturalnego zachowania się. Na lądzie zobowiązani są do noszenia znaczka spływu.
13. Uczestnicy mogą zamówić u organizatora technicznego (za odpłatnością - ilość miejsc ograniczona) miejsca w kajakach
lub korzystać z własnego sprzętu kajakowego dopuszczonego Regulaminem Spływów Kajakowych PZKaj - Rozdz. III.
14. Organizator zapewnia transport wypożyczonego u niego sprzętu kajakowego w ramach wpisowego. Istnieje możliwość transportu sprzętu własnego uczestników za dodatkową odpłatnością.

ŚWIADCZENIA

ŚWIADCZENIA
1. Transport uczestników, bagażu i sprzętu pływającego zamówionego na starty i mety etapów spływu.
2. Ubezpieczenie NNW (na kwotę 3 000 zł/os) oraz ubezpieczenie KL (UA). Organizatorzy zalecają uczestnikom
dodatkowe indywidualne ubezpieczenie się od NNW na czas dojazdu, powrotu i uczestnictwa w spływie.
3. Opiekę przewodnicką i instruktorów kajakarstwa (przodowników).
4. Serwis kajakowy na trasie wodnej i bazie spływu.
5. Transport kajaków i osób w wypadku awarii lub niedyspozycji na trasie poszczególnych etapów spływu
6. Opłatę pola namiotowego na bazie w Zwierzyńcu.
Wyżywienie we własnym zakresie, organizator zapewnia możliwość korzystania z wody pitnej na bazie.
Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia za odpłatnością w restauracjach lub pensjonatach w Zwierzyńcu.
7. Ogólnodostępny sprzęt biwakowy (zadaszenia, stoły, ławki, grill, kuchenka, TV, radio, itp.)
8. Punkt pomocy medyczno - sanitarnej na trasie spływu (ratownik, pielęgniarka lub lekarz spływu).
9. Specjalistyczne wydawnictwa o trasie spływu i mapki etapów spływu.
10. Okolicznościowy znaczek spływu, potwierdzenia stemplem spływu i punkty na odznaki kajakarskie.
11. Pamiątkową koszulkę spływu.
12. Nagrody, dyplomy i puchary dla zwycięzców w konkursach i klasyfikacji ogólnej.
13. Przewodnika turystycznego i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów muzealnych.
14. Inne atrakcje.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie imprezy związanych z uwarunkowaniami
atmosferycznymi.
2. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu, zachowania się na etapach spływu lub miejscach
zakwaterowania kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji drużyny - turysty kajakarza, a w
przypadkach drastycznych usunięcia z imprezy na koszt uczestnika, bez zwrotu kosztów wpisowego.
3. Wszelkie regulacje finansowe za spowodowane przez uczestnika spływu szkody materialne ponosi powodujący je
uczestnik bądź opiekun sprawcy niepełnoletniego uczestnika.
4. Uczestnicy spływu obowiązani są płynąć w założonym i zapiętym sprzęcie ratunkowym i asekuracyjnym własnym
bądź wydanym przez organizatora.
5. Impreza odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
6. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w kompetencjach kierownictwa spływu.
7. Komandor spływu: Lesław FLAGA , pozostałe osoby kierownictwa spływu podane zostaną do wiadomości na
miejscu rozpoczęcia spływu w Zwierzyńcu.


Atrakcje

Godziny wyjazdów

Terminy i ceny

termin dni cena od osoby   miejsca Uwagi
2018-08-11 - 2018-08-19   (Sobota - Niedziela) 9 194 USD = 650 PLN sprawdź miejsca